Do Klubu Rotary nie można się zapisać, można być tylko zaproszonym do członkostwa.

Procedura przyjmowania jest wielostopniowa, przyjęcie nowego członka wymaga jednogłośnej zgody wszystkich członków klubu. Kluby dążą do tego, aby ich członkami były kierownicze osobistości z różnych dziedzin życia gospodarczego oraz wybitni przedstawiciele określonych zawodów.

Jest to przekrój najbardziej prominentnych przedstawicieli  z każdego środowiska. Członkowie klubu to liderzy w biznesie, wolnych zawodach, sztuce, rządzie, sporcie, wojsku, religii i wszystkich innych dyscyplinach życia społecznego .

W jego szeregach są osoby na bardzo wysokich stanowiskach – decydenci i ludzie mający wpływ na lokalną gospodarkę i politykę.

W chwili obecnej nasz klub liczy 24 osób.
Członkami Klubu Rotary Club Częstochowa są:

 • Adamkiewicz Janusz
 • Bociański Andrzej
 • Elmanowski Rafał 
 • Gołaszewski Andrzej
 • Hołubiczko Artur
 • Jankowski Wojciech Past Prezydent 2020/2021
 • Jędryka Cezary Skarbnik 2022/2023
 • Klimek Paweł
 • Kołodziejski Tomasz – Prezydent 2022/2023 ,Past Prezydent 2013/2014
 • Lisowski Andrzej
 • Łaskowski Arkadiusz
 • Moczarski Dariusz
 • Matyjaszczyk Krzysztof- Członek Honorowy
 • Pilarczyk Jan – Członek Honorowy, Past Prezydent 1998/1999
 • Schott Richard
 • Sitak Grzegorz-  Past Prezydent 2019/2020
 • Solecki Piotr – Sekretarz 2016/2023
 • Szczuka Ryszard – Past Prezydent 2007/2008
 • Szopa Janusz – Past Prezydent 2018/2019, Past Prezydent 2006/2007
 • Wachelka Marek – Past Prezydent 2017/2018
 • Wałachowski Longin Prezydent 2023/2024
 • Witowski Maciej – Członek Honorowy
 • Yurkevych Vitalii
 • Zejler Paweł

Aby skontaktować się z dowolnym z Członków Rotary Club Częstochowa, można napisać mail na adres: pierwsza litera imienia(kropka)nazwisko(at)rotaryczestochowa.org ( x.yyyyyyyyyyyy@rotaryczestochowa.org )