Kolega Wojciech Jankowski wraz z  Cezarym Jędryką podjęli  się pilotować  program pomocy Szpitalowi Wojewódzkiemu na Tysiącleciu. Dostarczają porcję żywieniowe dla  pielęgniarek i lekarzy którzy w obecnym trudnym dla nas wszystkich  czasie wiele godzin pozostają na swoich stanowiskach  nie mogąc odejść od łózek pacjentów . Dziękujemy wam za to !