NABÓR KANDYDATÓW NA SEMINARIUM RYLA 2011
27.02 – 6.03.2011 FRANCJA – LILLE
TEMATYKA: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
W dniach 27 luty 2011 ? 6 marca 2011 roku KOMITET MIĘDZYKRAJOWY FRANCJA ? POLSKA ?FRA-POL? działający przy ROTARY INTERNATIONAL, organizuje seminarium RYLA z zaprzyjaźnionym Dystryktem nr 1670 z Północnej Francji.
Przewodnim tematem tego seminarium jest ?AGRICULTURE DURABLE ou EQUILIBREE? czyli?ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE?.
Rolnictwo zrównoważone polega na stosowaniu metod przyjaznych środowisku, które umożliwiają ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez wprowadzenie integrowanej ochrony roślin oraz planu nawożenia, opartego na bilansie azotowym. Taka gospodarka ma umożliwić wdrożenie i kontynuację planowania środowiskowego, propagowania praktyk rolniczych, które wykraczają poza zwykłe dobre praktyki rolnicze stosowane w Polsce.

Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym polega na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów przyrody, które umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko.

Niektóre z proponowanych tematów wykładów:
– Rolnictwo, ludzie i zasiedlenie ziemi; wspólna przeszłość i przyszłość
– Zarządzanie zasobami wody
– Trwały rozwój w skali gospodarstwa rolnego
– Innowacje w nowoczesnym rolnictwie

Miejsce seminarium: ISA Wyższa Szkoła Rolnicza (Institut Supérieur d?Agriculture) w Lille, we Francji
Czas zajęć: od piątku 27.02.2011 godz.17.00 do niedzieli 6.03.2011. godz. 14.00.
Kandydaci: Uczestnikiem może być student lub pracujący zawodowo młody człowiek w wieku 23-27 lat, członek rodziny rotarianina lub nie związany z Rotary, zainteresowany tematyką rolnictwa.

Seminarium ma charakter kameralny, gdyż przewidziany jest udział 20 młodych ludzi, w tym 10 osób z Polski.
Język wykładowy: angielski

Koszty udziału w seminarium, noclegów we Francji pokrywa dystrykt francuski. Po stronie polskiej (RI Dystrykt 2230 i kluby, polecające kandydata) pozostają koszty biletów lotniczych tanimi liniami Warszawa ? Brussels ? Charleroi oraz kieszonkowego w wysokości 20 EUR / dzień dla każdego uczestnika.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Przewodnicząca Polskiej Sekcji Komitetu ?FRA-POL?, Renata Pankowska z RC Łódź – 4 Kultury, na adres mailowy: rpankowska@rotarylodz.pl lub renata.pankowska@frigopolska.pl (tel.: 606 326 113).