Nasi koledzy z Rotary Club Częstochowa Cezary Jędryka i Longin Wałachowski odwiedzili Stowarzyszenie Pielęgniarsko – Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”.Placówka od lat wspiera chore maleństwa, które też często są porzucone przez swoich biologicznych rodziców. Pobyt w Ośrodku jest alternatywą dla najmniejszych pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji, ale konieczna jest dalsza profesjonalna opieka składająca się na diagnostykę, rehabilitację, całodobową opiekę pielęgniarską oraz lekarską, a z różnych przyczyn dziecko po wypisie z oddziału szpitalnego nie może trafić do środowiska rodzinnego.Stowarzyszenie zapewnia stacjonarną, całodobową opiekę nad dziećmi, tworząc warunki rozwoju, zapewniając wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską oraz lekarską. W placówce przebywają dzieci od 0 do 3 roku życia. W uzasadnionych medycznie przypadkach pobyt dziecka może zostać odpowiednio przedłużony.Częstochowskie Rotary Club od wielu już lat wspiera tę świetnie prowadzoną placówkę, a ostatnia wizyta była okazją do zapoznania się z bieżącymi potrzebami jej podopiecznych. Przekażemy też 10 tysięcy złotych na najbardziej niezbędne wydatki.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Stowarzyszenie Pielęgniarsko – Opiekuńczego.