Dokładnie miesiąc temu w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie nasz Rotary Club zorganizował charytatywny koncert, z którego dochód został przeznaczony na rehabilitację wybitnego akordeonisty Piotra Biazika, który po chorobie od kilku lat dochodzi do zdrowia i sprawności.

Dzisiaj, w obecności Gubernator Dystryktu 2231 Małgosi Wojtas i jej regionalnego przedstawiciela Wiesława Adamczyka, przekazaliśmy Piotrowi symboliczny czek. Naszemu artyście życzymy wiele zdrowia a wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę bardzo serdecznie dziękujemy.