Wczoraj odwiedziła nas, Rotarianka z Częstochowy  od 30 lat mieszkająca 
w Holandii. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym działa Rotary w tym kraju i jakie przedsięwzięcia są przez jej klub realizowane.

Dorota od kilku lat jest w holenderskim Klubie RC OOSTBURG  10574.  Liczy on  35 członków spotykających się co wtorek.

Do najważniejszych realizowanych przez RC Oostbrug projektów   zaliczyć należy między innymi:

·         wsparcie dla potrzebujących w Nepalu,

·         coroczny marszobiegu Lange Strangetocht – Long Strange Tour.  17-kilometrowa trasa prowadzi pieszych po plaży z Retranchement do Breskens istnieje również 25-kilometrowy wariant XXXL, który zaczyna się w Knokke.

RC Oostburg organizuje również pomoc dla dzieci i ubogich z regionu.

Cieszymy się, że nasza rotariańska rodzina powiększyła się o przyjaciół z Niderlandów, z którymi –  być może – uda się wspólnie zrealizować jakiś projekt.