Nasi rotariańscy przyjaciele w czasie swojej wizyty w Częstochowie byli przyjęci w Ratuszu
przez Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, honorowego członka naszego Rotary Club.
Szef delegacji przekazał Prezydentowi Matyjaszczykowi list od Burmistrza Pforzheim Petera Bocha.
Spotkanie było okazją do porozmawiania w o współpracy naszych zaprzyjaźnionych miast,
prezentacji skrótowej oferty inwestycyjnej Częstochowa ( część niemieckiej delegacji
to przedsiębiorcy) i do wymiany poglądów na temat obecnej sytuacji w świecie , a zwłaszcza
na Ukrainie. przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Po zapoznaniu z działalnością ośrodka pomocy
uchodźcomo przekazano środków higieny osobistej i żywność, które następnie dostarczyli do punktu pomocy.
W programie było również zwiedzania Jasnej Góry , Złożenie kwiatów na cmentarzu żydowskim koło Galerii,
odwiedzenie kilku przodujących zakładów produkcyjnych Kilku dniowe spotkanie zakończyliśmy
w Olsztynie k/ Częstochowy.