Przez dwie dekady wiele dobrego udało nam się zrobić. W piątek, 9.12.2016r. w Teatrze im. A Mickiewicza była okazja do miłych wspomnień, podziękowań a także obejrzenia wspaniałego spektaklu Marty Honzatko „Nie tylko kobieta”. Oczywiście, tą okazją było XX-lecie Rotary Club Częstochowa

Przy okazji uroczystości zbieraliśmy pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych pozostających pod opieką stowarzyszenia Hospicjum „Dar Serca”.

Od lat Rotary Club Częstochowa działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących w lokalanej społeczności. Pomoc jest najczęściej adresowana do instytucji, które zajmują się opieką medyczną, pedagogiczną lub hospicyjną. Oprócz działalności charytatywnej częstochowskie Rotary zajmuje się bardzo aktywnie międzynarodową wymianą młodzieży. Są to najczęściej roczne, zagraniczne pobyty młodych ludzi (do 18 lat) – pozwalające na bliższe poznanie innych narodów, kultur i języków.

Środki na realizowane akcje częstochowskie Rotary pozyskuje ze składek członkowskich, współpracy z innymi Klubami Rotary a przede wszystkim dzięki hojności osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez RC Częstochowa.

Nasz klub w ciągu 20 lat działalności na dobre wpisał się na kartach aktywnych, charytatywnych organizacji pozarządowych.
Dziękujemy Wszystkim, uczestniczącym w naszych akcjach charytatywnych. Bez Was nie moglibyśmy zrealizować wielu pięknych projektów.

Dziękujemy, że przez 20 lat wspieracie nas i liczymy na co najmniej kolejne 20 lat.

« z 2 »