Patrick E. Greco i Brian Krusz, Rotarianie ze Strongsville (USA – OHIO) https://www.facebook.com/StrongsvilleRotary przyjechali do częstochowskiego Klubu Rotary z bardzo konkretną misją. Przywieźli czek na 10 tysięcy USD z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, leków i opatrunków dla walczącej Ukrainy.Nasi goście okazali się wyjątkowymi ludźmi, którzy nie zawahali się nawet przez chwilę gdy padła propozycja przyjechania do Polski. W czasie spotkania z członkami Rotary Club Częstochowa mieli okazję przeprowadzić rozmowę video z Aleksandrem Demianowem ze szpitala w Mikołajowie. Ustalono z dyrektorem szpitala na jakie potrzeby przeznaczone zostanie przeznaczona darowizna z USA powiększona o nasze środki pozyskane w ramach spektaklu „Czas na miłość”. Krótki pobyt w duchowej stolicy był też okazją do zwiedzenia Jasnej Góry, Muzeum Regionalnego, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Patrick E. Greco and Brian Krusz, Rotarians from Strongsville (USA – OHIO) https://www.facebook.com/StrongsvilleRotary came to the Rotary Club of Częstochowa with a very specific mission. They brought a check for $ 10,000 for the purchase of medical equipment, drugs and dressings for technical equipment. Our guests turned out to be exceptional people who did not hesitate for a moment when they were offered to come to Poland. During the meeting with the Częstochowa Rotation Club of the director of video directors, with Aleksander Demi from the shift in Mikołajów. It was agreed with the enlargement to be allocated that a US donation would be created plus our funds under the „Time for Love” program. The stay in the spiritual capital was also an opportunity to visit Jasna Góra, the Regional Museum, the Museum of Coins and Medals of John Paul II in Częstochowa.