O Rotary w Częstochowie

Historia Klubu Rotary w Częstochowie sięga 1994 roku, kiedy to kolega Jan Pilarczyk poprzez osobiste kontakty zagraniczne zainteresował się ideą rotariańską. Po swoich zagranicznych podróżach spotykał się i rozmawiał z coraz większą grupą przyjaciół i znajomych o potrzebach założenia Klubu Rotary w Częstochowie.

Systematyczne spotkania w niewielkim początkowo gronie były zalążkiem tego, co stało się w 1995 roku. Wtedy właśnie postanowiono złożyć stosowne dokumenty z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia. Wielką pomoc w tworzeniu częstochowskiego Klubu Rotary okazali łódzcy koledzy Rotarianie.

Uwieńczeniem starań kolegi Jana Pilarczyka była rejestracja w dniu 3 listopada 1995 roku przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie Klubu Rotary Częstochowa. Swoje nazwiska w akcie rejestracyjnym podali: Stefan Bidas, Janusz Kołodziejski, Jacek Lupa, Ryszard Misztalski i Jan Pilarczyk.

23 listopada 1996 roku odbyła się uroczystość wręczenia Karty Klubowej (tzw. Czarter) (zobacz zdjęcie czarteru?) przez przedstawiciela Rotary International Gunnara Fjellander Ryszardowi Misztalskiemu ? pierwszemu prezydentowi Klubu.

W latach 1995-2005 członkowie Klubu odbywali cotygodniowe środowe spotkania w niezwykle gościnnej Restauracji ?Lux? przy ul. Gałczyńskiego 2 prowadzonej przez kolegę Tadeusza Młynarczyka.

Od jesieni 2005 roku do jesieni 2007 roku spotkania odbywały się w częstochowskim Hotelu Mercure-Patria przy ul. Popiełuszki 2.
Obecnie cotygodniowe, środowe spotkania odbywają się w eleganckiej restauracji Pireus
mieszczącej się przy ulicy Wieluńskiej 12

Klub skupia członków reprezentujących zróżnicowane dziedziny życia, tj.: naukę, prawo, biznes, kulturę, medycynę i inne zawody.

Dzięki szerokiemu przekrojowi działalności naszych członków, klub RC Częstochowa może lepiej i skuteczniej orientować się w problemach lokalnej społeczności. Dzięki osobistemu zaangażowaniu każdego z członków klubu możemy na te problemy reagować i je rozwiązywać.

W okresie swojej działalności Klub Rotary w Częstochowie zorganizował i organizuje wiele imprez o charakterze charytatywnym i sportowym oraz wyjazdowych spotkań dla swoich członków.

Klub RC Częstochowa na trwałe wpisuje się w charytatywną organizację działającą na rzecz pomocy zgodnie z mottem Rotary: Service Above Self.