Klub nasz miał przyjemność współuczestniczyć w benefisie Jana Wołka który to odbył się 22 listopada w Filharmonii Częstochowskiej.Należy podkreślić iż na  uroczystość tą przybyło wielu znamienitych gości :

Artur Andrus – prowadzenie

Janusz Strobel – kierownictwo muzyczne ,Nula Stankiewicz, Włodzimierz Nahorny, Vadim Brodski, Wiktor Zborowski, Marian Opania, Piotr Bukartyk, Andrzej Poniedzielski, Janusz Grzywacz, Jerzy Satanowski, Jacek Wójcicki, Andrzej Grabowski, Magda Umer, Lora Szafran, Gabriela Bielecka z towarzyszeniem zespołu muzycznego w składzie: Stanisław Pańta, Paweł Pańta, Sebastian Frankiewicz. 

Rotary Club to nie tylko zajmuje się pomaganiem  lokalnej społeczności ale także dba o rozwój kultury w naszym regionie