W  zeszłym tygodniu ze względu na zbliżającą się zimę  wysłaliśmy do Ukrainy bieliznę termoaktywną o którą to prośba wpłynęła  bezpośrednio do naszego Klubu. Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym jaką otrzymaliśmy od kolegów z Anna Maria Island . Bielizna została zapakowana do nowo zakupionego autokaru ufundowanego przez firmę Hegelman.

Last week, due to the upcoming winter, we sent thermo-active underwear to Ukraine, for which the request was sent directly to our Club. The purchase was possible thanks to the funds we received from Club  Anna Maria Island Floryda colleagues. Underwear was packed into a newly purchased coach funded by the Hegelman company.