Rotary Club de Blois we Francji wspiera „Stowarzyszenie Pielęgniarko – Opiekuńcze ” Z Ufnością W Trzecie Tysiąclecie „, a zwłaszcza Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Częstochowie przy ul Michałowskiego 30.

Najważniejszym zadaniem ośrodka jest szukanie nowej rodziny dla niechcianych i porzuconych noworodków oraz zapewnienie opieki i diagnostyki medycznej niemowlętom czekającym na nowych rodziców. Ponieważ część dzieci to maluchy z różnego rodzaju chorobami, dlatego też częstochowski Ośrodek zapewnia im wszechstronną, całodobową opiekę pedagogiczną i medyczną.

Fachowa i oddana kadra pielęgniarsko-opiekuńcza tworzy maluchom optymalne warunki rozwoju i leczenia oraz właściwe warunki socjalne i wychowawcze (np. eliminowanie objawów choroby sierocej).

Dodatkowo ośrodek zajmuje się:
– przygotowaniem rodziny biologicznej lub zastępczej – umożliwienie i pomoc rodzicom adopcyjnym w fizycznym i psychicznym kontakcie z dzieckiem
– umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy na temat pielęgnacji i opieki nad niemowlakiem – możliwość przebywania z dzieckiem całą dobę .
– Stowarzyszenie zajmuje się również udzielaniem pomocy osobom najbardziej potrzebującym pochodzącym z rodzin bezrobotnych, patologicznych i niepełnych,
– Placówka pomaga ludziom niepełnosprawnym ze schorzeniami ruchu czy innymi dysfunkcjami.

Wsparcie z Francji

Nasi przyjaciele z Blois przywieźli pomoc materialną dla niemowlaków oczekujących na nowych rodziców. Były to zarówno ubranka, zabawki jak i materiały medyczne tak bardzo potrzebne tej placówce. Bus pełen darów serca był wynikiem akcji podjętej przez Nadine, Francuzkę pochodzenia polskiego mieszkającą kiedyś w Blois, przebywającą od wielu lat w Polsce, która wraz mężem Grzegorzem stworzyła dom dla jednego z dzieci, które znalazło schronienie w Ośrodku. Zapoznawszy się z trudną sytuacją materialną i finansową Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie Nadine postanowiła szukać we Francji ludzi dobrej woli, którzy mogliby wesprzeć działalność IOP.

Jedną organizacji zainteresowanych wspomożeniem noworodków i niemowląt pozbawionych rodziców był Rotary Club z Blois – strona internetowa http://www.rotaryblois.fr/Acceuil.html. Członek Rotary Club de Blois Michel Blanc przywiózł w sobotę 12 lipca 2008 roku dary dla dzieci tak bardzo pokrzywdzonych przez los. Jego wizyta była również okazją do rozmów z częstochowskim Rotary o możliwościach wspólnych działań na rzecz tej jakże potrzebnej placówki.

Każdy może pomóc maluchom

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć działalność Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, to niemowlaki czekające na nową szansę w życiu będą Wam ogromnie wdzięczne za wszelką okazaną pomoc, która może mieć następujące formy:
– sponsorowanie łóżeczka czyli udział w kosztach pobytu porzuconego dziecka w Ośrodku;
– pomoc finansowa poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia;
– pomoc rzeczowa dla IOP : np. mleko , pampersy, odzież itp.;
– pomoc wolontariuszy.