Dziś zorganizowaliśmy następny transport pomocy dla Ukrainy. Tym razem  dołączył się  ” Club Punta Gorda” z Florydy . Przyjaciele z amerykańskiego klubu zorganizowali zbiórkę pieniędzy w kwocie 3000 USD którą to przekazali na nasze konto . Za tą kwotę zakupiliśmy materiały opatrunkowe a także leki pierwszej potrzeby bezpośrednio z hurtowni leków która to  zrezygnowała z marży . Tak więc środki zostały wykorzystane w sposób maksymalny  . My z własnych środków dokupiliśmy artykuły żywnościowe  które to dołączyliśmy do transportu. Chcielibyśmy podziękować klubowi z Florydy za zaufanie jakim nas obdarzyła przekazując nam pieniądze . Przy załadunku była obecna TV „Orion” która to nakręciła materiał o naszej wspólnej akcji .  Nadmienię iż nasz transport potrafi dotrzeć nawet do okupowanego miasta  Mariopol !! .Za to sięnależy ogromny  szacunek firmie Egelmann  .

Today, we dispatched another shipment of humanitarian supplies to Ukraine. This time around, we were joined by a Florida-based Rotary Club „Punta Gorda”, who fundraised 3000 USD for this cause. We used those funds to purchase medical supplies, directly from a wholesaler who also agreed to resign from their margins – thus the funds provided were used to a maximum. From the funds gathered by our own club members, we bought a variety of food items, supplementing the shipment. We’d like to thank the Rotary Club from Florida for their trust in our operations and the invaluable help provided to those, who are suffering from a war. During the loading of the shipment, a local TV station „Orion” was present, recording a video material that will be aired. Our transport is supposed to arrive in the occupied Mariupol, for which we’d like to thank the transport company „Egelmann”.

 

 

Relacja TV Orion z akcji pakowania darów

Orion TV coverage of the gift wrapping campaign

List otrzymany od naszych przyjaciół z Florydy

I’m sorry I have not responded more quickly, but I have been ill for the past couple of days.At our club luncheon on Thursday, I made a short presentation about our cooperative efforts to deliver supplies to Odesa and Kharkiv, and announced that our club’s foundation voted just this last Wednesday to give $3,000 to our effort.  We will be wiring those funds to you in the beginning of April, seven days from now.  We are continuing with our fundraising.We also hosted a Ukrainian woman who spent three weeks in February and March getting out of Kyiv and into Poland.  Lyudmila Belokon, 58, is retired from an IT services and corporate career in Ukraine. She met and married her husband, an American, in Ukraine, and they settled in North Port, Florida a couple of years ago.  They’ve been spending holidays and summers in Kyiv, and they were in Kyiv when the war started.  She spoke about her journey to leave Kyiv and the things she saw during the three weeks she was there during the war.  She was accompanied by her close friends from North Port.  One of them, David Pankiw, is the President-Elect of the North Port Rotary Club.  Attached are a couple of photos from our luncheon, and I have updated our club website: https://puntagordarotary.org/news I look forward to receiving a list of the supplies purchased with our donations so far.  It will be a help in raising additional funds to know what actually the monies go for.  

 

YIRS, James Williams

Punta Gorda Rotary Club, Florida, USA

Przepraszam, że nie odpowiedziałem szybciej, ale chorowałem od kilku dni.Na naszym klubowym lunchu w czwartek zrobiłem krótką prezentację na temat naszych wspólnych wysiłków na rzecz dostarczania zaopatrzenia do Odessy i Charkowa i ogłosiłem, że fundacja naszego klubu głosowała właśnie w ostatnią środę, aby przekazać 3000 dolarów na nasz wysiłek. Te fundusze prześlemy do Ciebie na początku kwietnia, za siedem dni. Kontynuujemy zbiórkę pieniędzy.Gościliśmy również Ukrainkę, która spędziła trzy tygodnie w lutym i marcu, wyjeżdżając z Kijowa do Polski. Ludmiła Belokon, lat 58, jest na emeryturze z usług IT i kariery korporacyjnej na Ukrainie. Poznała i poślubiła swojego męża, Amerykanina, na Ukrainie, a kilka lat temu osiedlili się w North Port na Florydzie. Spędzali wakacje i wakacje w Kijowie i byli w Kijowie, kiedy wybuchła wojna. Opowiedziała o swojej podróży do opuszczenia Kijowa io rzeczach, które widziała podczas trzech tygodni, kiedy była tam podczas wojny. Towarzyszyli jej bliscy przyjaciele z Portu Północnego. Jeden z nich, David Pankiw, jest prezesem-elektem North Port Rotary Club. W załączeniu kilka zdjęć z naszego lunchu, a ja zaktualizowałem stronę naszego klubu: https://puntagordarotary.org/news Nie mogę się doczekać otrzymania listy materiałów zakupionych z naszych darowizn do tej pory. Pomoże w zebraniu dodatkowych środków, aby wiedzieć, na co właściwie trafiają pieniądze.

 

YIRS, James Williams

Klub Rotary Punta Gorda, Floryda, USA