Tym razem wysłaliśmy materiały jednorazowe dla szpitala we Lwowie  a także część  zostanie dostarczona  jak najbliżej działań wojennych.

This time we sent disposable materials for the hospital in Lviv and some of them will be delivered as close to the warfare as possible.