Działania Rotary Club Częstochowa zostały zauważone i docenione. Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy  nominację do nagrody „Mecenas Pomocy Społecznej” Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie.  Dziękujemy.