Na wczorajszym spotkaniu zostało uchwalone dofinansowanie obiadów dla dzieci ze 

Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”.  Akcję zainicjował Prezydent Grzegorz Sitak a nadzorować ją będzie kolega Artur Hołubiczko.  Należy przypomnieć iż podobne działania  przeprowadziliśmy już w poprzednich latach .