Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Przyjaciela, jednego z założycieli Klubu Rotary w Częstochowie Ireneusza Kozery.
Ireneusz związany z Filharmonią Częstochowską był przez dziesięciolecia obecny w częstochowskiej kulturze. Kierował również miejskim wydziałem kultury. Był osobą, która zostawiła na zawsze swój ślad w naszym życiu artystycznym naszego miasta. Częstochowa mu bardzo wiele zawdzięcza. Długoletni szef wydziału kultury Urzędu Miasta Częstochowy, dzięki jego staraniom został reaktywowany zespół jazzu tradycyjnego Five O’Clock Orchestra. Irek Kozera inspirował i wspierał wiele działań promujących młodych twórców. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury, nagrody Marszałka Województwa Śląskiego, odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego, wyróżniony tytułem Promotora Częstochowy.
Potrafił swoją aktywność na niwie kulturalnej łączyć z działalnością charytatywną w Rotary. Aktywnie włączał się we wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez Klub. Na załączonym zdjęcie obsługuje bufet rotariański w czasie Hubertusa w Olsztynie.
Rotary Club Częstochowa składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym naszego zmarłego Kolegi.