29 stycznia 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, Tomasza Kucharskiego. Podczas uroczystości ogłoszono laureatów statuetki „Olsztyńskiego Anioła Stróża”.

Była to okazja do złożenia podziękowań za współpracę licznie zgromadzonym Gościom, zaprezentowania prac, które w ostatnich latach były realizowane przez olsztyński samorząd oraz przedstawienie planów na przyszłość.

Na zaproszenie odpowiedzieli m.in.: Lidia Burzyńska, poseł na Sejm RP, Mariusz Trepka, poseł na Sejm RP, Wojciech Konieczny, senator RP, Jarosław Marszałek, zastępca Prezydenta Częstochowy, Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący sejmiku woj. śląskiego, Marta Salwierak, radna sejmiku woj. Śląskiego, Marcin Leciński, reprezentujący Roberta Magdziarza, wicewojewodę Śląskiego, Wojciech Ostaszewski, dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Janusz Konieczny, przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie wraz z radnymi, Adam Markowski, radny Powiatu Częstochowskiego, Danuta Tomza, radna Powiatu Częstochowskiego, Monika Kosielak, radna Powiatu Częstochowskiego, Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Juliusz Sętowski, kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Renata Materka, prezes Zarządu Amicus w Olsztynie, Włodzimierz Migacz, dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii, Dariusz Jadczyk, prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców, ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archdiecezji Częstochowskiej, Tomasz Kołodziejski, prezydent Rotary Club Częstochowa, Jan Jeleń, komendant gminny OSP, ks. prał. Włodzimierz Białek, proboszcz Parafii św. Idziego w Zrębicach, Bernadetta Niemczyk, prezes KERiI w Olsztynie, Edyta Czajkowska, dyrektor GOSiR w Olsztynie, Irena Pluta, kierownik GOPS w Olsztynie, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn.
Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski oraz Janusz Konieczny, przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie wręczyli Statuetki „Olsztyńskiego Anioła Stróża” osobom i organizacjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju gminy Olsztyn, promują jej pozytywny wizerunek oraz działają na rzecz lokalnej społeczności.

Tekst oryginalny pochodzi ze strony Urzędu Miasta Olsztyna.