Jeden z naszych członków wraz z żoną podjął inicjatywę przygotowania 20 paczek dla rodzin których dzieci są podopiecznymi ośrodka wychowawczego. Uśmiechy na ustach są wystarczającym podziękowaniem dla nas. Postawa naszego skarbnika motywuje resztę naszych kolegów do działania , dziękujemy.