Drogi Grzegorzu
Past Prezydencie

      Z okazji zakończenia roku rotariańskiego 2019/2020 serdecznie Ci Grzegorzu gratuluję efektywnego przewodzenia pracom RC Częstochowa
oraz aktywnej służby
na rzecz społeczności lokalnej.
Twoja postawa Grzegorz jako „Rotarianina” buduje dobrą opinię o nas Rotarianach.
Niezwykle doceniam Twoją pracę na rzecz pogłębiania współpracy z innymi Klubami Rotary oraz zacieśniania więzi z Rotarianami w całym kraju.
Twoje postępowanie i zaangażowanie w pracę na rzecz Klubu zbliża Członków Klubu do siebie i mam nadzieję,
że będzie zachęcało to do włączania się w realizację wspólnych projektów na rzecz osób, którym los przyniósł mniej szczęścia, jak nam.
Stąd też wypływa nasz obowiązek pomocy tym, którym łzy bólu, łzy cierpienia, czy też łzy niedostatku przysłaniają piękno tego świata.
Życzę sobie i wszystkim Koleżankom i Kolegom ze środowiska Rotary aby również nasza służba obfitowała w tak wspaniałe projekty, zaangażowanie i osiągnięcia
i abyśmy Wszyscy okazywali tak dużą cierpliwość i empatie w stosunku do siebie.
Tomku dziękuję za trudny (mam tu na uwadze czas pandemii) pracowity rok służby, a przyjmującemu Prezydentowi życzę wypełniania szlachetnych rotariańskich ideałów z radością i satysfakcją.