Miło nam poinformować o zakończeniu kolejnego projektu charytatywnego realizowanego przez nasz klub Rotary Club Częstochowa.

Akcja charytatywna, rozpoczęta w zeszłym roku rotariańskim a zakończona w ostatnich dniach lipca bieżącego roku dotyczyła pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej Społecznemu Gimnazjum Nr 2 oraz Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie.

Dzięki szczególnemu zaangażowaniu dwóch członków naszego klubu – Piotra Soleckiego oraz Andrzeja Lisowskiego – w w/w szkołach udało się przeprowadzić kompleksową renowację szkolnych mebli oraz wymienić stolarkę drzwiową w obiekcie zajmowanym przez szkoły. Ofiarowane środki finansowe pozwoliły również na przeprowadzenie remontu budynku szkoły i odnowienie jej wnętrza.

W załączeniu prezentujemy podziękowanie złożone przez Dyrektor Szkoły mgr Danutę Zatyka na ręce Prezydenta Rotary Club Częstochowa Radosława Stefańskiego.