Dziś otrzymaliśmy potwierdzenie otrzymania narzędzi do chirurgii ręki ze szpitala Ukraińskiego z Truskawiec.Cieszymy się że transport dotarł w całości  do adresata . Przypomnę iż pomocą merytoryczną przy zakupie narzędzi wykazał się Dr Paweł Zejler. 

Today we have received confirmation of receipt of hand surgery tools from the Ukrainian hospital in Truskavets. We are glad that the entire transport reached the addressee. Let me remind you that Dr. Paweł Zejler has provided substantive assistance in the purchase of tools.