Do tradycji RC Częstochowa należą spotkania z ciekawymi ludźmi, z liderami społeczności lokalnych. 3 września mieliśmy okazję gościć Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Częstochowscy Rotarianie chętnie rozmawiali z Prezydentem i zadawali mu pytania dotyczące najważniejszych spraw miejskich. Było to o tyle łatwe, że w kilkunastominutowym wystąpieniu Prezydent przedstawił skrótowo działania samorządu częstochowskiego na przestrzeni 4 ostatnich lat..

Pan Krzysztof Matyjaszczyk podkreślił też, że celem rozmowy z Rotarianami, z których wielu prowadzi duże firmy, jest:
• identyfikacja i diagnoza potrzeb lokalnych przedsiębiorców,
• przedstawienie informacji na temat dodatkowych możliwości jakie dają poszerzone częstochowskie Specjalne Strefy Ekonomiczne,
• omówienie systemu ulg dla przedsiębiorców tworzących nowe firmy lub miejsca pracy,
• poprawa dostępu do najnowszych informacji na temat możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym programów z Unii Europejskiej,
• intensyfikacja kontaktów przedsiębiorców z władzami Miasta Częstochowy.

Wiele miejsca poświęcono możliwościom korzystania z programów specjalnych realizowanych w ramach środków funduszu pracy, mówiono o wykorzystaniu funduszy europejskich oraz jakości edukacji i szkolnictwa wyższego w Częstochowie.

Zgromadzeni dyskutowali także m.in. o zasadach zatrudniania nowych pracowników w swoich firmach, sytuacji częstochowskich przedsiębiorców, przepisach regulujących rozwój przedsiębiorczości, czy możliwościach wsparcia lokalnych biznesmenów. Rotarianie wiele mówili o konieczności kojarzenia przedsiębiorców ze środowiskami naukowymi i jednostkami badawczymi, o słabszym poziomie absolwentów częstochowskich uczelni oraz o tym, że zarówno uczelnie wyższe jak i szkoły średnie powinny w większym stopniu uwzględniać realia częstochowskiego rynku pracy.

„ … Cieszę się, że prezydent miasta znalazły czas na wizytę w Klubie. Spotykamy się tu właśnie po to, by wspólnie pracować dla Częstochowy i regionu. A najlepszą formą pomagania społeczności lokalnej jest tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, tak by Częstochowa mogła skutecznie wygrywać w tym zakresie z innymi miastami, a młodzi ludzie właśnie tu pozostawali po skończeniu studiów…” – podkreślił Radek Stefański Prezydent RC Częstochowa.

Pozostali koledzy, w tym Edmund Mzyk, i Janusz Szopa wskazywali na bardzo istotną rolę Politechniki Częstochowskiej, która przygotowując dobrych absolwentów studiów technicznych może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej miasta i regionu częstochowskiego.