PRZEKAZANIE ROTARIAŃSKIEJ SŁUŻBY  W ROTARY CLUB CZĘSTOCHOWA  – Tomasz Kołodziejski przekazał symbol władzy prezydenckiej swojemu następcy Longinowi Wałachowskiemu.Pierwszy dzień lipca to w Rotary data szczególna – wchodzimy w nowy rok rotariański. Wczoraj   rozpoczęła się kadencja Longina   jako Prezydenta Klubu. Uroczystość miała miejsce w gościnnej restauracji pp. Elżbiety i Grzegorza Sitaków. W pięknej scenerii olsztyńskiego zamku dotychczasowy Prezydent RC Częstochowa przedstawił całoroczne działania Klubu w czasie sprawowania przez niego funkcji.Wartość pomoc dla Ukrainy ze strony częstochowskich rotarian i ich partnerów wynosi już ponad 800 tys. złotych.Prezydenci Rotary Club Częstochowa – najpierw Wojciech Jankowski, a później (od lipca ub. roku) Tomasz Kołodziejski – rozwinęli w 2022 r. szeroką sieć współpracy z klubami Rotary w USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Partnerami w międzynarodowym wsparciu mieszkańców Ukrainy były kluby rotariańskie z Florydy, New Hampshire, Teksasu i Ohio (USA), Pforzheim i Oerlinghausen (Niemcy) oraz Hungerford (Wielka Brytania).Pomoc ta obejmowała transporty humanitarne z odzieżą, żywnością i lekami dla ofiar konfliktu wojennego. Dzięki międzynarodowemu wsparciu i współpracy z zagranicznymi klubami udało się nam zakupić niezbędny sprzęt do operacji osób rannych na skutek działań wojennych oraz agregatory prądu dla ludności ukraińskiej pozbawionej energii elektrycznej na skutek działań wojennych. Prezydent Rotary Club Pforzheim Norbert Ratzlaff w czasie majowej wizyty w Częstochowie przekazał do punktu pomocy Ukraińcom w naszym mieście środki żywności, higieny osobistej o wartości 2 tys. euro. Natomiast na początku grudnia 2022 roku Kluby Rotary Pforzheim i Częstochowa przekazały PCK podstawowe artykuły żywnościowe i higieniczne o wartości 7 tys. zł dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Częstochowie.Częstochowscy rotarianie wspomagają również częstochowskie ośrodki zajmujące się opieką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.  Darowizny po 30 tysięcy złotych na działalność statutową trafiły do Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Legionów w Częstochowie. Zorganizowaliśmy również dwa charytatywne przedstawienia teatralne, Pani Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczyk  jak zawsze z wielkim sercem wspierali częstochowskie Rotary w humanitarnych akcjach.Tomasz przekazał łańcuch rotariański Longinowi i życzył mu wielu sukcesów w prowadzeniu Klubu. Nowy Prezydent RC Częstochowa  powiedział „.. To wielki zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność prowadzić częstochowskie Rotary….” Longin Wałachowski zapewnił, że dotychczasowe nasze działania będą kontynuowane i masz też już kilka pomysłów na jeszcze większą aktywność naszych członków RC Częstochowa.Dziękujemy ustępującemu Prezydentowi Tomaszowi Kołodziejskiemu  za rok bardzo intensywnej pracy na rzecz Rotary International i naszej częstochowskiej społeczności.Przed nami rok spełniania marzeń i wspólnej pracy, aby służyć ponad własny interes i czynić dobro na całym świecie. Bo wyobraźnia nie zna granic i Rotary też nie zna granic.Longinowi życzymy powodzenia i sukcesów  w prowadzeniu naszego Klubu i zapewniamy, że będziemy go wspierali w realizacji wszystkich przedsięwzięć.