„Takich tłumów Klub Politechnik dawno nie widział. I nic dziwnego. Bowiem do dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą przybył sam św. Mikołaj. Miłych gości powitała dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Panie Elżbieta Różycka i Lidia Zeller

Na spotkaniu mikołajkowym w sumie zostało obdarowanych 400 dzieci. 300 paczek wypełnionych słodyczami ze środków własnych przygotował MOPS. Zabawki zaś zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy razem. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przygotował 100 paczek. Dodatkowo wspomniane Stowarzyszenie przygotowało 300 paczek z upominkami i słodyczami, które do częstochowskich dzieci, jeszcze przed świętami, dostarczą pracownicy socjalni. Duży wkład w przygotowanie paczek miał też częstochowski Klub Rotary.”

Źródło: MOPS Częstochowa