Na wczorajszym spotkaniu online mieliśmy wielką przyjemność porozmawiać z Pnią Izabelą Leszczyną. Pani Poseł jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych parlamentarzystek naszego Sejmu, autorką wielu projektów ustaw, wystąpień i publikacji, wiceminister finansów w rządzie PO-PSL.Ponieważ Pani Poseł jest polonistką z wykształcenia, dlatego jako temat wiodący zaproponowaliśmy  dyskusję o nowoczesnym patriotyzmie i jego źródłach – czy Mickiewicz i mesjanizm – cierpienie i ofiara, czy Norwid – ojczyzna jako zbiorowy obowiązek, czy pozytywiści – praca u podstaw ? … a może Gombrowicz ? Kto znajdzie klucz do dusz Polaków – ten zrozumie sposób myślenia rodaków i będzie kształtować naszą przyszłość.