3 listopada na nasze środowe spotkanie przybył Pan Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Mieliśmy okazję dowiedzieć się bezpośrednio od włodarza miasta jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed Częstochową w nadchodzących latach.

Jako, że część członków Klubu to przedsiębiorcy działający w mieście od wielu lat  to rozmowy dotyczyły  też wysokości podatków i opłat lokalnych uchwalonych na najbliższy rok i o tym jak miasto wspiera lub może wspierać lokalne przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, tworzące nowe miejsca pracy. 

 

Rotarianie  mówili w jaki sposób pandemia wpłynęła na prowadzone przez nich firmy i w jaki sposób radzą sobie z panującą sytuacją.

Z uwagą poznawaliśmy najbardziej  aktualne tematy samorządowe i krajowe. Prezydent Matyjaszczyk, w skrócie, przedstawił planowany budżet na 2022 rok, mówił o ewentualnych zagrożeniach wynikających ze zmian systemowych dotyczących samorządów. Jednym z wątków były także  najważniejsze miejskie inwestycje oddane w ostatnich latach  np.: Park wodny, remonty i ocieplenia placówek oświatowych, budowa placów zabaw, i boisk sportowych.  Wiele uwagi poświęcono  obecnie realizowanym  inwestycjom drogowym  takich jak: remont DK – 1  czy też DK 46  – drogi wyjazdowej na Opole, oraz przebudowie i remontom ulic miejskich.

Prezydent Rotary  Częstochowa  Wojciech Jankowski przybliżył  Panu Krzysztofowi Matyjaszczykowi  dotychczasowe działania naszego Klubu. Od wielu lat  częstochowski Rotary Club działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących w  mieście Częstochowa i regionie częstochowskim. Pomoc jest najczęściej adresowana do  instytucji, które zajmują się opieką medyczną, pedagogiczną czy hospicyjną. Oprócz działalności charytatywnej częstochowskie Rotary zajmuje się bardzo aktywnie  międzynarodową wymianą młodzieży. Są to najczęściej roczne, zagraniczne  pobyty młodych ludzi  ( do 18 lat)  – pozwalające na  bliższe poznanie innych narodów i kultur i języków. Po rocznej przerwie wróciliśmy już do  kontynuowanie tej wymiany.  Wojciech mówił też w jaki sposób pozyskujemy środki na naszą działalność  np. o  ostatniej  imprezie charytatywnej  organizowanej z gminą Olsztyn i restauracją Spichlerz –  Hubertus 2021. 

Na zakończenie Wojciech Jankowski w imieniu całego Klubu podziękował również za życzliwość i sympatię jakiej doświadczamy od Prezydenta Częstochowy.