W dniu wczorajszym z inicjatywy kol. Andrzeja Lisowskiego   doszło do spotkania członków naszego klubu z fundacją  Ukraińska  do której wysyłaliśmy pomoc humanitarną wraz z klubami Z USA. W trakcie wizyty omawialiśmy możliwości dalszej pomocy ukierunkowanej dokładnie  w potrzeby ludzi dotkniętych wojną .

Yesterday, on the initiative of Andrzej Lisowski, our club members met with the Ukrainian foundation to which we sent humanitarian aid together with the clubs From the USA. During the visit, we discussed the possibilities of further assistance targeted precisely at the needs of people affected by the war.