Rotary Club Częstochowa otrzymał podziękowanie za bezinteresowną pomoc od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” za przekazanie na rzecz dzieci projektora.