Październik, w kalendarzu Rotary International jest miesiącem Służby Zawodowej. Służba Zawodowa, jest jedną z Czterech Dróg Działalności Rotary. Rotary stara się szeroko rozpowszechnić wysokie standardy etyczne, profesjonalizm jak również uznanie dla pracy użytecznej.

W związku z wyjątkowym miesiącem w rotariańskim kalendarzu dostaliśmy zaproszenie od naszego Kolegi Artura Hołubiczko do odwiedzenia miejsca pracy – jakże dobrze nawiązującego do służby – czyli Komendy Straży Miejskiej w Częstochowie. Oczywiście z zaproszenia z prawdziwą przyjemnością skorzystaliśmy.

I tak, 8 października Członkowie klubu Rotary Club Częstochowa spotkali się na tradycyjnym, środowym spotkaniu w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie. Kolega Artur Hołubiczko oprowadził nas po wszystkich zakamarkach Komendy. Szczególnie miłym da nas akcentem była wizyta na sali gimnastycznej oraz w pokojach gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez stowarzyszenie Skrawek Nieba. Stowarzyszenie to regularnie wspieramy pomocą finansową i rzeczową.

Dużym wrażeniem była dla nas wizyta w centrum zarządzania miejskim monitoringiem. Częstochowski monitoring jest w czołówce organizacyjnej i technologicznej miejskich monitoringów. Wiele miast, wprowadzając swój system monitoringu wzoruje się na częstochowskich standardach. Tort, który otrzymaliśmy w podziękowaniu za nasz wkład w działanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz prezentacja urywków z zapisu monitoringu dopełniła satysfakcji z wizyty w siedzibie Straży Miejskiej.

Dziękujemy Koledze Arturowi Hołubiczko za zaproszenie. Jednocześnie na przykładzie prowadzenia Komendy Straży Miejskiej w Częstochowie oraz Stowarzyszenia Skrawek Nieba możemy zauważyć, jak wysokie, rotariańskie standardy przenoszone są na płaszczyznę zawodową.