Na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie Artura Hołubiczko a zarazem naszego klubowego kolegi byliśmy w świetlicy  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” . Po bardzo ciepłym powitaniu Gospodarz zapoznał nas z obowiązkami Straży Miejskiej a następnie przeszliśmy do multi funkcjonalnego  stołu jaki to nasz klub zakupił dla młodzieży tam uczęszczających. Kolega Artur zadbał o grawerowaną tabliczkę pamiątkową ze znakami Rotary, którą to przykręcili członkowie naszego  klubu.  Dzękujemy za gościnę.