Dziś wysłaliśmy następny transport z żywnością dla   Ukrainy . W kontenerze znajdują się również wyroby tekstylne o jakie prosiła nas strona Ukraińska.Na początku naszej pomocy wysyłaliśmy dary jakie uważaliśmy za przydatne w trakcie wojny . Obecnie staramy się wysyłać rzeczy na które mamy konkretne zapotrzebowanie . 

Today we have sent another food shipment to Ukraine. The container also contains textiles for which our help pages are available. We are currently trying to get things done