TO NIE MOŻE CIĘ OMINĄĆ   - HUBERTUS 2022.
Błonia obok Restauracji Spichlerz pod zamkiem w Olsztynie 
16 października 2022r.  o godz. 12.00. czekają na amatorów hippiki i dobrej zabawy.

Będzie wiele atrakcji i jak zawsze szczytny cel całej imprezy. 
Dochód z wydarzenia  i sprzedawanych zaproszeń przeznaczony będzie na pomoc dla:
• Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci ”Ufność”
w Częstochowie, 
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 
w Częstochowie. 
Serdecznie zapraszamy i czekamy  na Państwa  obecność. 

PS Bardzo dziękujemy:
samorządowi   Miasta i Gminy Olsztyn,   ( pan Burmistrz Tomasz Kucharski jest patronem 
imprezy), powiatowi częstochowskiemu i jego staroście p. Krzysztofowi Smeli, a także
Restauracji Spichlerz, naszym niezawodnym sponsorom, firmom prowadzonym przez Rotarian
i sympatyków Rotary, oraz Sponsorowi Głównemu PZU Zdrowie i Sponsorowi Wydarzenia PZU.